Wednesday 01 Apr 2015
ABC Rynku mieszkaniowego
There are no translations available.


Dlaczego lepiej nie kupować domu z "ouderclausule"?

Co to jest Canon , dlaczego i kto ustala jego wysokość.

Jaka jest afkoopwaarde Twojego mieszkania?

Czy Erpaft to słoń?

Te i pojęcia staną się jasne kiedy poczytasz nasz słownik zwrotów związanych z rynkiem mieszkaniowym w Holandii!

 

Zródlo: MVN makelaars nieuws

 

 

 

Aanbesteding

Zapytanie ofertowe

Klient informuje, że jest zainteresowany np. przebudowa domu pytając się firm budowlanych o wykonanie szacunkowej  oferty na prace budowlane.Efektem jest wybór jednej z przedłożonych ofert.


Aankoopkeuring

Kontrola przedsprzedażowa

Kontrola techniczna mieszkania wystawionego na sprzedaż. Podczas tej kontroli sprawdzany jest stan utrzymania budynku , sporządzana jest również lista rzeczy , na które ewentualnie powinien zwrócić uwagę potencjalny kupujący.


Afkoopwaarde

Wartość wykupu

Określona suma pieniędzy , która właściciel domu zaoszczędził na swojej hipotece inwestycyjnej . Wartość wykupu obliczana jest wtedy gdy  nastąpiło zakończenie kredytu hipotecznego lub umowa została wypowiedziana. Ponieważ inwestycje wiążą się z ryzykiem może być tak, że wartość wykupu jest wyższa niż zaplanowana, ale czasami niższa niż się spodziewano.


Afsluitprovisie

Prowizja zawarcia umowy

Kwota , którą ustanawia bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe za zawarcie np. umowy pożyczkowej czy hipoteki. Przy hipotece prowizja ta wynosi 1% wartości  z ogólnej wartości hipoteki.


Appartementsrecht

Prawo do mieszkania, wlasnosc

Poświadczenie prawa własności mieszkania jako  części w budynku, w którym znajduje się twoje mieszkanie. Budynek wiec jest wspólnotą mieszkaniową indywidualnych  właścicieli mieszkań.

Cały budynek jest wiec wspólna własnością wszystkich właścicieli mieszkań . Każdy z właścicieli ma prawo do wspólnego użytkowania każdej  części budowli , takiej jak schody, korytarz, winda ale także dachu i ścian.

 

 

 

Bankgarantie

Gwarancja bankowa

Kontrakt, w którym bank zobowiązuje się do wykonania usługi , np. pożyczki hipotecznej . W gwarancji bankowej bank gwarantuje ze określona w kontrakcie suma zostanie wypłacona dla klienta. Wtedy pożyczkobiorca może być pewny, ze określona kwota będzie mu wypłacona.


Bedenktijd

Czas na zastanowienie sie

Okres czasu trwający do 3 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży mieszkania. Okres ten jest prawnie obowiązkowy. Następuje od czasu podpisania aktu zakupu przez obie strony. W okresie tym zapaść może decyzja np. o anulowaniu transakcji.


Bestek

Plan budowlany

Opis z detalami planowanych robot remontowych w budynku lub przyjmowanym projekcie. Podczas budowy wykonywane SA wszystkie prace opisane w tym dokumencie.


Bestemmingplan van de gemeente

Gminny Plan przeznaczenia gruntu

Plan gdzie przeznaczenie gruntu zostaje ustalone przez gemeente. W planie przeznaczenia znajdują się określenia jakich zasad budownictwa trzeba przestrzegać.  Potencjalni nabywcy mogą na podstawie tego planu dowiedzieć się, które z prac budowlanych są dopuszczane na docelowym gruncie, przez gminę.


Bezichtigingverslag voor aankoop

Raport odwiedzin przed zakupem

Raport sporządzony przez sprzedawcę podczas odwiedzin budynku wystawionego na sprzedaż.

Zawiera on najważniejsze , według sprzedającego , cechy  i informacje o danym mieszkaniu. Jest bardzo pomocny przy sprzedaży i radzi się go każdorazowo wykonywać przy wystawieniu na sprzedaż nowego mieszkania.


Bijleenregeling

Kontrola/regulacja pożyczki

Przepisy z 2004 roku mówią o tym, ze odliczenia podatkowe  z tytułu spłat hipotecznych są ograniczone.  Kontrola/regulacja pożyczki następuje wtedy kiedy jesteś już posiadaczem jednego domu, kupionego w kredycie hipotecznym i chcesz zawrzeć inna ofertę kredytowa na nowe mieszkanie. Regulacja zobowiązuje cie do oszacowania przed zakupem mieszkania ile wyniesie cie jego używanie, utrzymanie czy renowacja i tylko wtedy możliwe będą odpisy podatkowe od spłacanej pożyczki.


Boeterente

Kara procentowa

Extra procent, który musi być uregulowany jeśli jedna lub więcej spłat została dokonana za późno. Kara procentowa może być nałożona również wtedy gdy została spłacona większa cześć kredytu hipotecznego jak była ustalona w umowie.


Bouwvergunning

Pozwolenie na budowę

Podczas budowy, przebudowy czy dobudowy trzeba wystąpić o pozwolenie na prace w urzędzie gminy.

Urząd gminy może pozwolenie przedłużyć ale i także cofnąć. Wszystkie budynki z pozwoleniem budowlanym są licencjonowane.


Bouwdepot

Pieniadze remontowe

Zazwyczaj oznacza terminowe finansowanie budowy. Dołączony jest do umowy o hipotekę i kredytu hipotecznego. Można go użyć na rozbudowę lub remont mieszkania . Wypłacany jest na podstawie przedłożonych rachunków.

 

 

Canon

Oplata za dzierżawe gruntu

Stała oplata która musi być regulowana za  dzierżawę gruntu, miesięcznie  lub rocznie  przez właściciela budynku.


Casco

Mieszkanie może być oddane „In casco”.  Oznacza to, że kupujący kupuje mieszkanie bez wygód.  W praktyce oznacza to, że do zrobienia są ściany, podłogi itp. A także, ze mieszkanie nie posiada gazu, prądu i wody. Dlatego, ze kupujący wyraża zgodę na zakup mieszkania w takim stanie i zobowiązuje się doprowadzić je do używalności cena na tego typu obiekt musi zostać obniżona.


Certificering

Certyfikat

Oznacza licencjonowane biuro np mieszkaniowe, któremu koncesje wydaje KEMA jako stowarzyszenie mieszkaniowe,


Courtage

Prowizja

Kwota jaka płacisz za usługi , które wykonało dla ciebie biuro agencji mieszkaniowej. Do prowizji dochodzi podatek BTW w wysokości 19%.

 

 

Dubbele bodem

Podwójne dno

Jeśli sie okazało, ze hipoteka lub plan budowlany przerósł koszty, można mówić o dubbele bodem. Koszty są wyższe niż uzgodniono na początku. Zobacz tez „Woekerprovisie”


Duurzaam bouwen (dubo)

Ekologiczna budowa

Metoda budowania, która kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Wszystkie użyte w procesie materiały gwarantują minimalna produkcje odpadów. Także samo miejsce budowy jest utrzymywane w sposób jak najmniej zagrażający środowisku naturalnemu.

 

Eengezinswoning

Domek jednorodzinny

Typ mieszkania, w którym może mieszkać jedna osoba lub jedna rodzina (). Tego typu mieszkanie ma zazwyczaj więcej niż jedno pietro.


Eigendomsakte

Akt własności

Akt podpisywany u notariusza podczas zakupu czy nabycia dóbr.


Eigenwoning forfait

Ryczałt

Suma jaka musi dodać do dochodu właściciel mieszkania w rozliczeniu rocznym. Każdy posiadacz mieszkania musi płacić podatek od sumy , na jaka jest wart dom. Wysokość tego ryczałtu ustala WOZ. Zobacz także WOZ.


Eigenwoningreserve

Rezerwa z własnego domu

Kwota wyłączona z  zadłużenia hipotecznego przy zakupie nowego mieszkania , budowie czy utrzymaniu  obecnego  mieszkania. Rezerwa ta jest równa wartości twojego obecnego mieszkania  i jej wartość oblicza się przy jego sprzedaży . Można ja obliczyć także kiedy sprzedaż nie jest jeszcze faktycznie zakończona.


Energielabel

Klasyfikacja  energetyczna

Od 1 stycznia 2008 roku ustalanie grupy w budynkach sprzedawanych stało się obowiązkiem. Klasyfikacja energetyczna mówi ile energii zużywane jest średnio przez budynek. Budynek z klasą energetyczną A jest najbardziej ekonomiczny , budynek z klasa G najmniej. Klasyfikacja energetyczna może być ustalona tylko przez licencjonowanego doradcę . Właściciele mieszkań czy posesji musza tą klasyfikację przy sprzedaży lub wynajmie ujawnić kupującym lub wynajmującym.


Erfpacht

Dzierżawa

Prawo do użytkowania, za opłatą  nieruchomości stojącej na cudzym gruncie np. należącym do gminy. Właściciel mieszkania opłaca prawo do użytkowania gruntu miesięcznie lub rocznie i nazywamy to „Canon” . Dzierżawa ma miejsce najczęściej w dużych skupiskach miejskich.


Executieverkoop

Nakaz sprzedazy

Wymuszona sprzedaz mieszkania lub budynku. Dzieje sie to w wypadku kiedy właściciel nie spłaca obowiązkowej raty miesięcznej.  Ile wynosi wartość mieszkania przy nakazie sprzedaży , zostaje to określone podczas wyceny, jaka przeprowadza bank. Często mieszkanie wystawia się na licytacje, gdzie zostaje sprzedane za najwyższa oferowana stawkę. Jeśli mieszkanie nie sprzeda się na aukcji  można wystawić je prywatnie na sprzedaż. Cena sprzedaży na rynku prywatnym przewyższa ceny z aukcji komorniczych.

 

 

Financiële bijsluiter

Ulotka informacyjna o finansach

Dla każdego finansowego produktu także i hipoteki dołączone są ulotki informacyjne. Znajdują się tam informacje o kosztach hipoteki i pożyczanej kwoty i jakie są związane z tym zagrożenia. Radzi się dobrze przeczytać wszelkie informacyjne dostępne materiały przed zawarciem kredytu hipotecznego.


Funda

www.funda.nl

Strona internetowa z ogłoszeniami o sprzedaży domów renomowanych agencji mieszkaniowych.

 

 

Gebiedsontwikkeling

Plany rozwoju

Sektor budownictwa który wyznacza  plany  zabudowy miasta lub regionu.

Gebonden eigendom

Powiązana własność

Przepis mówiący o zmianie własności wynajmowanego mieszkania kiedy zostaje ono sprzedane. Sprzedaż taka jest możliwa tylko wtedy jeśli podczas transferu własności spełnione są wszystkie warunki umowy. Podczas sprzedaży korporacja mieszkaniowa zawiera kontrakt na możliwy zakup z kupującym.

Grondslag

Podstawa

Punkt wyjścia na podstawie którego oblicza sie wysokość podatku od zakupionego mieszkania.

Gunning

Wyróżnienie

Przypisanie mieszkania przy sprzedaży, opisie czy na aukcji jako interesujące. Podczas otwartej sprzedaży domu, sprzedawcy czy audytoriuszowi aukcji komorniczej , pozwoli to na uzyskanie najlepszych ofert zakupu.

 

Herbouwwaarde

Wartość odbudowy

Pieniądze które są potrzebne na przebudowę budynku np. po zalaniu czy spaleniu. Zwykle ta wysokość ustala ubezpieczyciel

Herbestemming

Zmiana przeznaczenia

Przypisanie nowego przeznaczenia istniejącemu juz zabytkowego budynkowi. Np. zmiana budynku na cele mieszkaniowe.

Hertaxatie

Ponowna wycena

Ponowna wycena budynku lub mieszkania. Ponowna wycena ma miejsce kiedy czas , na jaki został ustalony procent odsetek (z reguły 5, 10 lat), dobiega końca i ustala się nową stopę procentową. W tym wypadku bank może podjąć decyzje o ponownym oszacowaniu mieszkania i ustaleniu nowej wartości hipotecznej. Po ponownej wycenie bank może zostawić bez zmian hipotekę , podnieść lub opuścić wartość mieszkania lub odmówić dalszego kredytowania. W ostatnim wypadku właściciel domu musi na własną rękę zacząć poszukiwania nowego banku, który udzieli mu dalszego kredytowania.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Solidarna odpowiedzialność

Występuje w wypadku gdzie kilka osób decyduję się złożyć dochody na jedną hipotekę. Obowiązuje je wtedy odpowiedzialność solidarna za wszystkie warunki kredytu hipotecznego.

Huurcontract

Kontrakt wynajmu

Umowa wynajmu gdzie wynajmujący i właściciel mieszkania zawarli uzgodnione warunki wynajmu. W kontrakcie umieszcza się datę wynajmu, miesięczny koszt mieszkania, termin wypowiedzenia. Poprzez podpisanie kontraktu wynajmu zarówno wynajmujący jak i właściciel zobowiązani są do przestrzegania warunków kontraktu.

Huurtoeslag

Dofinansowanie do czynszu

Zapomoga pieniężna od urzędu skarbowego dla wynajmujących zależna od wysokości płaconego czynszu. Należy się tym, którzy płacą zbyt wysoką cenę wynajmu, w zależności do ich zarobków. Tylko główny wynajmujący ma prawo do dofinansowania kiedy cena wynajmu nie jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Wysokość tego dodatku jest różna w zależności od dochodów i mieszkania.

Hypotheekakte

Akta hipoteczne

Wszystkie dokumenty związane z zakupem domu przez kupującego, kolekcjonowane przez bank, w którym została założona hipoteka. Akta hipoteczne składane są przez notariusza w Kadaster (tutejsza Księga Wieczysta) i tam rejestrowane.

Hypotheekverstrekker

Dostarczenie hipoteki

Propozycja hipoteki dla przyszłego hipoteko biorcy. Może zostać zaproponowana przez bank, fundusz emerytalny lub towarzystwo ubezpieczeniowe.


Hypotheekvorm

Forma hipoteki

Rodzaj hipoteki jaka wybiera przyszly wlasciciel domu. Zależy ona od osobistej i finansowej sytuacji kupującego. Decyzja najczęściej podejmowana z doradca kredytowym.

 

 

Inboedelverzekering

Ubezpieczenie wyposażenia domu

Ubezpieczenie majątkowe przeciwko zniszczeniu, kradzieży lub spaleniu. W tym ubezpieczeniu najczęściej zawarty jest pakiet obejmujący wszystkie możliwe nieszczęśliwe zdarzenia, jakie mogą się zdażyć wewnątrz mieszkania. Możliwe dla każdego kto posiada lub wynajmuje mieszkanie.

 

 

Juridisch eigendom

Wlasnosc prawna

Własność, która zostaje nabyta w świetle prawa. Poprzez własność finansowa rozumiemy, ze właściciel nabywa wszystkich praw i obowiązków do zarządzania własnością. W przypadku zakupu mieszkania własność prawna nabywana jest po podpisaniu akt notarialnych i zarejestrowaniu w bazie Kadastera (ksiąg wieczystych)

 

Kadaster

Księgi wieczyste

Instytucja rejestrująca prawa własności budynków i gruntów na terenie Niderlandów. Informacje wpisane do ksiąg wieczystych obejmują m.in. powierzchnię gruntu, prawo własności, nazwisko właściciela i stosowny numer pod jakim budynek czy grunt został zarejestrowany.

Kavel

Ilość gruntu zapisana i oznaczona granicami po zakupie notarialnym domu.

Koopakte

Akt zakupu

Tutaj znajdziesz zawarte przepisy i postanowienia pomiędzy sprzedającym i kupującym dana budowle

Koopwoning

Mieszkanie na sprzedaż

Zaoferowane do sprzedaży mieszkanie przez właściciela.

Kosten koper (k.k.)

Koszty zakupu domu

Do tej ceny należy doliczyć podatki i koszty uzyskania kredytu hipotecznego. K.K jest ceną często do negocjacji, jest to wartość domu.

 

 

 

Leasecontract

Kontrakt wynajęcia

Kontrakt, w którym zawarto regulacje dotyczące tymczasowego wydzierżawienia  mieszkania lub budowli.

Leefbaarheid

Stopień dostępnych i niezbędnych  wygód jakie ma w mieszkaniu i okolicy , w której zamieszkuje posiadacz.

Jest uzależniona od sąsiedztwa, sytuacji mieszkaniowej i klimatu otoczenia.

Leegstandwet

Prawo pustostanu

Prawna regulacja dotycząca zagospodarowania opuszczonego budynku. Prawo to daje możliwość wynajęcia tymczasowego opuszczonych budynków. To prawo dotyczy tylko własnego mieszkania lub pomieszczeń mieszkalnych we własnym budynku, takich jak np. pokoje, które tez mogą zostać tymczasowo wynajęte na podstawie prawa pustostanu. Prawo ustanowione po to aby ograniczyć liczebnie pusto stojące obiekty.

Leisuremarkt

Wolny rynek

Ustalenia w sektorze budownictwa w zakresie zagospodarowania wolnego czasu i przestrzeni w regionie. Zalicza się do nich budowle typu: kina, muzea, obiekty gastronomiczne, parki rekreacyjne, sklepy i inne odwiedzane tłumnie miejsca.

Levering

Dostawa

Przeniesienie własności budynku na jednego lub więcej mieszkańców. Przeniesienie własności budynku przeprowadzana jest zazwyczaj w dwóch etapach. Pierwszy polega na podpisaniu aktu notarialnych u notariusza, drugi na oficjalnym przekazaniu budynku i kluczy dla kupującego.

Marktwaarde

Wartość rynkowa

Według założeń ma odwzorowywać cenę konkretnej nieruchomości, możliwą do uzyskania na konkretnie oznaczonym (co do czasu i miejsca) rynku. Ustalona „wartość rynkowa nieruchomości” jest pewnym przybliżeniem.

Meeneemregeling

Przepis regulujący warunki otrzymania i spłaty kredytu posiadanego mieszkania w przypadku kiedy posiadacz chce przeprowadzić sie do nowego mieszkania. Zasady , na których spłacał on dotychczasową hipotekę zostają przeniesione na nową kredytowaną budowle.

Meerwerk

Dodatkowe prace

Prace extra do przeprowadzenia w istniejącym projekcie budowlanym , związane z dodatkowymi, często bardzo drogimi kosztami.

Model koopovereenkomst

Model zakupu

Uzgodniony sposób zakupu budynków, ustalony przez odpowiednie stowarzyszenia i organizacje nieruchomości.

Monument

Zabytek

Budowla zabytkowa , która jest starsza niż 50 lat. Budowle można uznać za zabytek jeśli spełniała w latach poprzednich funkcję kulturalną lub symboliczną.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Narodowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarancja poręczenia wystawiona przez Narodowy fundusz gwarancyjny.. Pożyczka hipoteczna zazwyczaj zawierana jest z  Nationale Hypotheek Garantie. Dla pożyczkobiorcy przynosi to oszczędności przy  naliczaniu procent odsetkowych od kwoty głównej wartości domu. NHG może przejąć za kredytobiorcę spłacanie raty odsetkowej , w przypadku kiedy zaistniałe okoliczności nie pozwalają na spłatę długu. Okoliczności te nie mogą być spowodowane przez pożyczkobiorców, tylko musza występować niezależnie, np. niezdolność do pracy z powodu wypadku (ale nie bezrobocie ). Gwarancja udzielana jest do kwoty 350.000, kwoty wyższe nie są gwarantowane przez fundusz.


Nieuwbouw

Nowa budowla

Termin używany w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków, ulic czy dzielnic. Budynek oznaczony tym terminem nie może być starszy niż 30 lat i jego budowla musi trwać od zakończenia drugiej wojny światowej.

 

 

 

 

Onroerende zaakbelasting (ozb)

Podatek od nieruchomości

Podatek , w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.

Ontbindende voorwaarden

Warunki zawieszenia

Konkretne wymagania jakie moga zostac ujete w umowie zakupu. Są one uzależnione od planu finansowego dla budynku  , pozwolenia na pobyt czy udzielenia gwarancji ze strony funduszu narodowego czy porady architektonicznej.

Opeten van eigen woning

Skonsumowanie własnego mieszkania

Ponieważ nie ma obowiązku wcześniejszej spłaty kredytu niż to jest ustalone w planie hipotecznym, każdy pożyczkobiorca może zarządzać pozostała gotówka zaspokajać inne potrzeby. O konsumpcji własnego mieszkania mówimy kiedy pożyczkobiorcą nie ma pieniędzy na spłatę głównego zadłużenia, po okresie kredytowania. Zazwyczaj spłata długu po okresie kredytowania wynosi 75% całej sumy.


Opstal

Budowla

Wskazana budowla bez uwzględnienia gruntów pod nią leżących. Budowla obejmuje wszystkie użyte materiały i konstrukcje , budowę lub rozbudowę np. garażu, werandy, miejsca kolo domu. Prace podziemne takie jak piwnice czy fundamenty nie są tam określone.


Opstalverzekering

Ubezpieczenie budowli

Ubezpieczenie wartości mieszkania lub budynku przeciwko zalaniu, skradzeniu lub pożarowi, jest to innego rodzaju ubezpieczenia jak wyposażenie mieszkania.

Optie tot aankoop

Opcja do zakupu

Możliwość czasowa (najczęściej długości jednego tygodnia) kiedy kupujący ma prawo do zarezerwowania domu i rozpatrywania opcji zakupu.

Podczas tego okresu uzgodnione są wstępnie wszystkie warunki sprzedaży ale kupujący ma prawo do ostatecznej decyzji i rezygnacji z umowy zakupu.

Zazwyczaj stosuje sie ja przy zakupie nowego budownictwa , w starszych wiekowo lokalach opcji tej nie używa się.

Overbruggingskrediet

Kredyt pomostowy

Zasady pożyczki jakie obowiązują podczas zakupu nowego domu , w momencie kiedy powiązane to jest ze sprzedażą starego mieszkania.

Overdrachtsbelasting

Podatek od przeniesienia wartości

Podatek jaki musi zapłacić kupujący za przeniesienie własności, ze starego właściciela na siebie . Od 15 czerwca 2011 do 1 lipca 2012 roku podatek ten wynosi 2% wartości domu, gdzie wcześniej wysokość opłaty była na poziomie 6% .

Dla budowli komercyjnych podatek ten zostaje zatrzymany na poziomie 6%.

Oversluiten

Zamknięcie

Zamkniecie lub zmiana zasad hipoteki, ustalonych w przeszłości, a dających obecnie możliwość np. niższych opłat miesięcznych lub zmiany formy kredytowania.

Overwaarde

Wartość

Różnica pomiędzy wartością rynkowa domu a spłaconym do tej pory kredytem hipotecznym.

W czasie hipoteki wartość domu lub wysokość kredytu zmienia się, a wraz z tym możliwość zwrotów podatkowych.

 

 

 

 

Passeren hypotheek

Przypisanie hipoteki

Podpisanie umowy hipotecznej  przez kupujacego, sprzedawce i notariusza.

Planschade

Planowane szkody

Sytuacja w jakiej zostaje postawiona osoba lub zarządca przez zmianę zagospodarowania przestrzennego. Planowane szkody mogą nastąpić bezpośrednio lub w przyszłości . Przykładowa szkoda może być utrata gruntu lub możliwości budowlanych. Posiadając plan szkód można starać sie o odszkodowanie.

Plattelandswoning

Budynek gospodarczy

Rodzaj budynku mieszczących sie w założeniach CDA. Termin ten używany jest w odniesieniu do gospodarstw rolnych lub tych, w których hoduje się zwierzęta. Tego typu budynki objęte są specjalnymi wymogami ochrony środowiska , nawet wtedy kiedy nie są już w użytku.

Prijsniveau

Poziom ceny

Średnia wysokość ceny np. mieszkania, która może kształtować się wzrostowo lub zniżkowo.

Projectontwikkelaar

Deweloper

Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Zwyczajowo deweloper kupuje nieruchomość, nadzoruje pełen proces inwestycyjny od fazy projektowania do zakończenia budowy (również rozbudowy lub renowacji) aż po jej sprzedaż bądź wynajem.

Provisie

Prowizja

Cena jaka płaci sie za pośrednictwo i usługi np biura nieruchomości. Prowizja jest ustalana procentowo od wartości domu lub mieszkania, inna nazwa „courtage”

 

 

 

 

Recht van overpad

Prawo użytkowania drogi

Prawo do użytkowania drogi nie leżącej na gruncie kupującego , która musi on przebyć żeby dostać się do swojego budynku lub mieszkania.

Renovatie

Renowacja

Odnowienie istniejącego juz budynku, przykłady : zmiana izolacji, dobudowa, rozbudowa.

Reservefonds

Rezerwy pieniężne

Suma jaka właściciel budynku decyduje się odłożyć osobno jako rezerwy finansowe na możliwe prace remontowe lub niezbędne do prawidłowego utrzymania budynku. Od 2005 roku każda wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest takie rezerwy posiadać. Dla właściciela mieszkania ważna jest wiedza o wysokości rezerw i na jakich zasadach fundusz ten został założony.

Roerende goederen

Ruchomości

To wszystko co nie wchodzi w stałe wyposażenie mieszkania i może być przeniesione do innego lokalu.

Jako przykład ruchomości : podłogi, ogrzewanie , kuchnia. Wszystko to może być ustalone przez kupującego i sprzedającego.,

 

 

Starter op woningmarkt

Starter w rynku mieszkaniowym

Każdy kto stał się po raz pierwszy  właścicielem budynku czy mieszkania  na rynku mieszkaniowym.

W wielu przypadkach utworzone są dofinansowania i udogodnienia dla pożyczek startowych tak aby umożliwić często pozostający poza zasięgiem finansowym dla starterów kredyt. Dofinansowania i przywileje są rożne w zależności od danego Gemeente.

Sociale woningbouw

Socjalne mieszkanie

Budynki przeznaczone tylko dla niektórych grup mieszkańców takich jak : osób starszych, osób pozostających na zasiłkach socjalnych, starterów. Wysokość ceny wynajmu lub kupna jest niższa niż ta, która ustalona jest w założeniach ministerstwa budownictwa. Wytyczne dotyczące obiektów socjalnych ustalane są na poziomie wojewódzkim i regionalnym.

Schoongrondverklaring

Een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat een geleverd stuk grond vrij van schadelijke stoffen is. Bij het kopen van een kavel moet er rekening gehouden worden met de schoongrondverklaring, omdat deze zonder niet bebouwd mag worden. Een schoongrondverklaring kan worden verkregen na een uitvoerig grondonderzoek.

Sleutelverklaring

Een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de koper van een woning of pand afstand doet van eerdere koopafspraken, om zo de sleutels van het gebouw vóór de formele opleverdatum te krijgen. Dit wil zeggen dat de daadwerkelijke levering van het gebouw plaatsvindt voordat de koper juridisch eigenaar is.

Splitsingsakte

Een akte waarin staat vastgelegd dat een gebouw is verdeeld in meerdere woningen, en hoe het gebouw precies is verdeeld. Omdat het gebouw ‘gesplitst’ is, bestaat het gebouw uit een aantal losse woningen met ieder een eigenappartementsrecht. Deze woningen staan apart bij het Kadaster geregistreerd. Alle eigenaren in het gebouw hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele pand. De splitsingsakte bevat, behalve de verdeling, ook een nauwkeurige omschrijving van het gebouw, een omschrijving van elk afzonderlijke woning, en er is aangegeven hoe groot ieders aandeel in het gebouw is.

 

 

 

 

 

 

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel over een woning of pand door een gecertificeerd expert. Een taxatie is nodig bij, bijvoorbeeld, de verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek, en in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De waarde van een woning of pand kan na een eerste taxatie nog meerdere malen worden beoordeeld.

Tophypotheek

Een hypotheek waarbij de waarde hoger ligt dan de executieprijs van de woning. Bij zo’n hypotheek betekent dit dat er meestal naast de koopsom van het huis, ook nog geld bij geleend wordt voor andere uitgaven in en om het huis.

Tweede hypotheek

Een hypotheeklening die naast de eerste hypotheek is afgesloten, meestal tegen een hoger rentepercentage. Een tweede hypotheek kan afgesloten worden wanneer een woning voldoende overwaarde heeft. Dankzij het afsluiten van een tweede hypotheek kan er meer geld vrijkomen voor, bijvoorbeeld, onderhouds- of verbouwingswerkzaamheden.

Twee-onder-één-kap woning

Een woning waarbij twee woningen onder dezelfde kap zijn gebouwd. Omdat de woningen aan één kant aan elkaar grenzen, maar aan de andere kant vrij staan, worden dergelijke woningen ook wel ‘halfvrijstaand’ genoemd.

 

 

 

 

Uitbouw

Een ruimte die bedoeld is als uitbreiding van een woning of pand. Anders dan een aanbouw, waarbij een aparte ruimte aan een woning of pand wordt toegevoegd, maakt een uitbouw deel uit van één van de bestaande ruimtes.

 

 

Vakantiewoning

Een woning die is bedoeld om tijdens vakantie in te verblijven. Een vakantie- of recreatiewoning kan worden gehuurd en gekocht. Een eigenaar van eenvakantiewoning kan ervoor kiezen het gebouw te verhuren in tijden dat hij of zij er zelf niet in verblijft.

Vastgoed

De term waarmee de gebouwen op een stuk grond worden bedoeld. Anders dan onroerend goed, wordt met vastgoed niet naar de bijbehorende grond verwezen. In Nederland heeft vastgoed geen juridische waarde.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementsgebouw. Elke eigenaar van een appartement is wettelijk automatisch lid van een dergelijke vereniging als hij of zij appartementsrecht in het gebouw heeft verkregen. De VvE behartigt de gezamenlijke belangen in en rond het appartementgebouw. In de splitsingakte staat precies aangegeven welk aandeel binnen het gebouw elke eigenaar heeft.

Verkrijgingskosten

De totale prijs die betaald moet worden voor het krijgen van een woning of pand, waarbij de aankoopprijs en alle bijkomende kosten zijn opgeteld. Onder bijkomende kosten vallen zoal de uitgaven aan verhuizing, de kosten voor meerwerk, en de inrichting van het gebouw.

Vervreemdingssaldo

Het bedrag dat de eigenwoningbezitter zou ontvangen bij het afstand doen van een huis. Het vervreemdingssaldo is de verkoopopbrengst van de woning, min de eigenwoningschuld die tot dan toe is opgebouwd. Doorgaans wordt hetvervreemdingssaldo aan de eigenwoningreserve toegevoegd.

Vinex

Een benaming voor bepaalde nieuwbouwwoningen. Vinex is de afkorting van Vierde Nota Ruimtelijk Ordening Extra afkomstig van het ministerie van VROM, die in 1993 voorstelde het aantal woningen in Nederland sterk uit te breiden. Na aanname van de nota werden voor dit nieuwbouwproject enkele gebieden aangewezen, de zogeheten Vinex-locaties.

Vrij op naam (v.o.n.)

Houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn of haar eigen naam te verkrijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar, echter, blijven wel voor de rekening van de koper.

Vraagprijs

De prijs voor een woning of pand die door de verkoper (en zijn of haar makelaar) is bepaald. De vraagprijs is niet definitief, maar kan bij aankoop van een woning zowel omhoog als omlaag uitvallen. Afhankelijk van de marktsituatie, wordt een woning of pand met een reële vraagprijs sneller verkocht. De uiteindelijke verkoopprijs hangt doorgaans ook af van de tijd dat de woning in de verkoop staat.

VROM

De afkorting voor het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het ministerie van VROM houdt zich bezig met alle facetten op het gebied van wonen, bouwen en ruimtelijke inrichting. Veel van wat een woonconsument moet weten bij de koop, verkoop, huur, of verbouwing van een woning is te vinden op de website van dit ministerie.

 

 

Waarborgsom

Het bedrag dat de koper van een huis uitkeert (meestal aan de notaris) als zekerheid dat hij of zij aan de betalingsverplichtingen zal voldoen. Na afloop van de afgesproken termijnen, krijgt de koper deze waarborgsom terug.

Waterschapslasten

De heffing die eigenwoningbezitters aan de waterschappen moeten voldoen. Verreweg de meeste inkomsten van de waterschappen zijn afkomstig van dergelijke heffingen. Deze opbrengsten worden gebruikt voor onderhoud aan de waterkering en waterhuishouding.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De wettelijke regeling die de waardebepaling en –vaststelling van alle onroerende goederen in Nederland voorschrijft. Zo’n waardebepaling van de eigen woning vormt dan de grondslag voor belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (ozb) en eigenwoning forfait. De WOZ-waarde van een woning ligt meestal net onder de marktprijs.

Woekerprovisie

Een provisie waarbij volgens de consument onredelijke hoge kosten in rekening worden gebracht. Van een woekerprovisie is sprake als een makelaar te hoge vergoedingen vraagt voor zijn of haar verleende diensten. Voor een juiste prijs-kwaliteitverhouding is het belangrijk dat, als een woekerprovisie zich voordoet, de opdrachtgever de makelaar hierop wijst.

Woningverbeteringsubsidie

Een subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor de verbetering van een bestaande eigen woning. In sommige gevallen is een woningverbeteringsubsidie te verkrijgen. Het hangt af per gemeente aan welke eisen de aanvraag hiervoor moet voldoen.

Woonvergunning

Een vergunning die een eigenwoningbezitter het recht geeft om in zijn of haar huis te wonen. In sommige gemeenten, maar niet in alle, is het verplicht om eenwoonvergunning aan te vragen.

Woonwijk

Onderdeel van een gemeente, dat voornamelijk is ingericht voor bewoning.

 

 

Zoekopdracht

Een opdracht tot het begeleiding geven bij het zoeken en kopen van een woning of pand. Hiervoor mag de makelaar een courtage, of vergoeding, rekenen. De makelaar en opdrachtgever dienen van tevoren af te spreken welke diensten bij deze opdracht zijn inbegrepen, en tegen welke vergoeding.

 

 

 

...
What is it and how it works - House Kiosk PDF Print E-mail

 

 

We are a recruitment agency in the search for flats for sale in the housing market.

Why limit ourselves only to propose one or more offices?ndependent search market, however, is time-consuming and laborious.

Therefore, we are ready to help you. Our experience in the Dutch housing market, as well as cooperation with many well-known real estate offices will shorten the time you purchase to a minimum. All formalities related with the mortgage we will realize for you.

Preparing you for a mortgage will Hypotheker, one of the largest independent credit institutions in the Netherlands.

We will search for you  the cheapest offers on the real estate market and we will arrange you a meeting with agents in choiced propertys. We will negotiate the lowest possible price. We will check the correctness of the purchase agreement, we will deal with formalities connected with the preparation of bank deals.

All formalities we can regulate through  by e-mail or regular mail. During the whole process, purchase or rental you have to help real and / or virtual consultant who leads you through the entire process.

 

Throughout the home buying process will be informed about running behind your back action on the part of the seller or the bank.

 

 

Pośredniczymy także w polskich hipotekach!

W większości przypadków Polacy wybierają się do Holandii jedynie w celach zarobkowych. Cześć z nich zasmakowawszy „zachodu” decyduje się na pozostanie, jednak statystyki mówią same za siebie. Osób które zostają w Holandii „na zawsze” jest niewiele.

Często tez pomysłem i celem, dla którego przyjeżdżamy za granice do pracy jest zakup mieszkania w Polsce.

Nie wszystkie banki honorują dochody zagraniczne , a nawet jeśli jest to dla nich skomplikowana i pracochłonna procedura
. Sprawdzanie wiarygodności danych w zagranicznych urzędach czasami ciągnie się w nieskończoność.

Dlatego tez jako profesjonalna agencja mieszkaniowa postanowiliśmy dla tych, którzy marzą o własnym „M” w Polsce podjąć współpracę z Polskimi Bankami tak aby pomysł na zakup domu mógł się urzeczywistnić już poza granicami kraju.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania, domu lub innego obiektu budowlanego w Polsce zadzwoń po więcej informacji!

Welcome to MoveInn

Welcome to MoveInn- a professional and friendly team with a vast amount of experience in the Netherlands' and East Europe’s market.

Cooperating with many specialists from the property industry, we were able to choose those, who offer the lowest costs, which means, we can provide first quality service to our clients at minimum price.

We work with the firms and banks existing on the market for a long time and which give a guarantee our client's money will be safe and what is more, which offer excellent cooperation.

Both we and our experts are independent from any banks or any other influences.

For our clients this means professional and profitable financial expertise and well done work.

We own a big variety of flats to let or for sale. We aim at satisfying our clients. Having this in mind, you can choose any property in the country you would like to have(look for example www.funda.nl), and we will take care of the whole procedure for you to purchase it.

We try to reduce all the necessary formalities so as the act of buying would become a nice experience for you. We guide you through the whole process of buying, explaining the procedures step by step offering help of any kind.

All the (building) experts we cooperate with, will make a professional calculation of the state of the property.

We do our best as if we were buying a house for us!!!

We work for you as we were buying our own house!!!

 

Facebook MySpace Twitter Google Bookmarks RSS Feed 

SEF Translate FREE


Czym najbardziej jestes zainteresowany?